RECOVERING AN IMAGE, 2017                                                                                                                                                                   NO ES LO QUE PARECE, 2018
RECOVERED CONSTRUCTION MATERIALS,                                                                                                                                                 SANT ANDREU CONTEMPORANI
INTERVENING ALUMINIUM GRILLE AND                                                                                                                                                      FABRA I COATS, BARCELONA
PRINTED DIGITAL PHOTOS
40 x 31, 5 x 13 cm